Skip to content

Disclaimer

DISCLAIMER

Pura Vida, gevestigd aan de Spaanse Matplein 24, 5237 RG te ’s Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80358616.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Pura Vida

E info@puravida-kinderwens.nl

Gerelateerde informatie:

Verwerkersovereenkomst

Privacy Statement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Pura Vida en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website sentinel.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Pura Vida behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Pura Vida

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pura Vida het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Pura Vida bevindt of via de link naar de website van Pura Vida wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Pura Vida staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Pura Vida is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Pura Vida van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Pura Vida heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Pura Vida verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

 Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Pura Vida op via het contactformulier.

Pura Vida, versie september 2020